Ernst Hijmanslezing

Thema: Zorg dat je van waarde bent!

Thema: Zorg dat je van waarde bent!

Datum: 18 januari 2016
Onze wereld verandert in een hoog tempo en kampt met grote maatschappelijke vragen en uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, water, voedsel, veiligheid en vrede. Economische machtsverhoudingen veranderen. Nieuw is dat niet, en toch... De impact van de toenemende digitaliseringen technologische ontwikkeling heeft grote invloed op hoe we werken en organiseren. Kan het menselijk kapitaal deze ontwikkelingen voldoende volgen? Hoe leiden we een nieuwe generatie op die ondernemend is en de veerkracht alsmede de creativiteit heeft om met snelle veranderingen om te gaan? En wat betekenen de ontwikkelingen in de samenleving voor het vak van organisatieadviseur? Vanuit welk waardenpatroon handel je? Wat betekent het voor houding en gedrag? Hoe zorg je dat je in deze dynamiek van waarde bent en blijft?

Spreker

Mr. Marjan J. Oudeman, voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht. - “het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan”

Marjan Oudeman is sinds 1 juli 2013 voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles valorisatie, internationalisering, externe betrekkingen & communicatie, personeel & organisatie en alumnibeleid.

Lezing 2016

De Ernst Hijmanslezing wordt mogelijk gemaakt door: